Ana Sayfa

İletişim

Hastane

 J KARTAL TR: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Sünnet uygulanmış hastalarda hipospadias cerrahisi yapılabilir mi?
Is it possible to perform hypospadias surgery in patients with circumcision
Gökhan Temiz, Gaye Taylan Filinte, Emre Güvercin, Kaan Gideroülu, Murat Sarıcı, Mithat Akan
doi: 10.14744/jkartaltr.2016.09581  

2.
Kardiyak cerrahiye giden hastalarda uyanık karotid endarterektomi: 6 yıllık deneyimimiz
Awake Carotid Endarterectomy in Patients Undergoing Cardiac Surgery: 6 Year Our Experiences
Kürşad Öz, Ünal Aydın Aydın, Bilge Ecemiş Aydın, Burak Onan, Zeynep Karaman, Mehmet Ertürk, Okan Akıncı
doi: 10.14744/jkartaltr.2016.44365  

3.
Preeklampsi ve ilişkili kötü obstetrik prognoz gelişen gebelerde birinci trimester renin ve aldosteron düzeyleri
First trimester renin and aldosterone levels of pregnancies complicated with preeclampsia and/or related adverse pregnancy outcomes
Yunus Emre Purut, Ayşe Yasemin Karageyim Karşıdağ, Esra Esim Büyükbayrak, Asuman Orçun, Mehmet Menke
doi: 10.14744/jkartaltr.2016.03264  

4.
Doğumsal nazolakrimal kanal tıkanıklığı olan olgularda monokanaliküler ve bikanaliküler silikon tüp entübasyon sonuçları
Monocanalicular and bicanalicular silicone tube intubation results in patients with congenital nasolacrimal duct obstruction
Özlen Rodop Özgür, Berkay Akmaz, Baran Kandemir, Ümit Çallı, Yusuf Özertürk
doi: 10.14744/jkartaltr.2016.58265  

5.
Burundan Çıkan Taenia Saginata: Olgu Sunumu
Nasal Expulsion of Taenia Saginata: Case Report
Ayşe Karaaslan, Yasemin Akın, Mustafa Özçetin, Melis Bayram Şirinoğlu, Serap Genç Yüzüak, Yetkin Ayhan, Mehmet Alay
doi: 10.14744/jkartaltr.2016.79745  

6.
Medikal Nedenlerle Opere Edilemeyen Erken Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularda Stereotaktik Radyoterapi Tedavi Sonuçları
Results of Treatment with Stereotactic Radiotherapy in Early Stage Medically Inoperable Non Small Cell Lung Cancer Patients
Cengiz Gemici
doi: 10.14744/jkartaltr.2016.64624  

7.
Dudak Damak Yarığı Deformiteli Hastalarda Erişkin Dönemde Septorinoplasti
Septorhinoplasty In Patients With Cleft Lip and Palate Deformity in Adulthood
Hakan Şirinoğlu, Nebil Yeşiloğlu, Kaan Gideroğlu, Celal Alioğlu, Arda Akgün, Gaye Taylan Filinte
doi: 10.14744/jkartaltr.2016.70370  

8.
Makroglossi ve Ödem Bulguları ile Multipl Myeloma Tanısı
The Diagnosis of Multiple Myeloma with Makroglossai and Edema
Sonat Pınar Kara, Atakan Tekinalp, Bülent Bilir, Hasan Değirmenci, Okan Avcı, Meltem Öznur, Burhan Turgut
doi: 10.14744/jkartaltr.2016.25993  

9.
Ön mediasten yerleşimli lezyonların tanısında toraks ultrasonografisi.
The role of thoracic ultrasonography in the diagnosis of anterior mediastinal lesions
Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan, Elif Torun Parmaksız, Ali Fidan, Banu Salepçi
doi: 10.14744/jkartaltr.2016.28445  

10.
Baş Boyun ve Klavikula Altı Yerleşimli Defektlerde Pektoralis Major Kasının Torakoakromiyal Arter Tabanlı Ada Flebi Olarak Kullanımı
The Utilization of the Pectorals Major Muscle as an Island Flap Based on the Thoracoacromial Artery in Defects Located at the Head Neck and Infraclavicular Area
Hakan Şirinoğlu, Gökhan Temiz, Arda Akgün, Ali Cem Akpınar, Gaye Taylan Filinte, Nebil Yeşiloğlu, Mehmet Bozkurt
doi: 10.14744/jkartaltr.2016.02223  

ARAŞTIRMA MAKALESI
11.
Böbrek taşlarında şok dalga tedavisi; elde edilen başarı oranları ile hasta anksiyetesinin karşılaştırmalı analizi
Management of renal stones with SWL; comparative analysis of success rate and patient anxetiye
Cahit Şahin, Kemal Sarıca
doi: 10.5505/jkartaltr.2016.37267  

12.
Son Dönem Neovaskuler Glokom Hastalığına Bağlı Ağrılı Görmeyen Gözlerde Retrobulber Alkol Enjeksiyonu İle Ağrı Yönetimi
Pain management by retrobulbar alcohol injection in blind painful eyes due to final stage neovascular glaucoma
Osman Şalkacı, Taha Ayyıldız, Baran Kandemir, Ümit Çallı, Özlen Rodop Özgür, Yusuf Özertürk
doi: 10.5505/jkartaltr.2016.02693   (336 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
13.
Tekrarlayan Hipokalemi Atakları İle Seyreden Bartter Sendromu: Olgu Sunumu
Bartter syndrome represented by recurrent hypokalemia atttacs: A case report
Nuran Küçük, Esra Çelik Kuzaytepe, Esma Esmi, Şerife Dülger, Gökşen Erkin
doi: 10.5505/jkartaltr.2016.49002   (260 kere görüntülendi)

14.
Septik pulmoner emboli.
Septic pulmonary embolism
Gamze Çelik Türnüklü, Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan, Ali Fidan, Elif Torun Parmaksız, Banu Salepçi
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.62347   (273 kere görüntülendi)

  LookUs & OnlineMakale