Ana Sayfa

İletişim

Hastane

 J KARTAL TR: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Ratlarda böbrek dokusunda farklı fraksiyon şemalarında uygulanan 12 Gy Radyoterapinin yarattığı akut etkilerin histopatolojik olarak incelenmesi
Acute Histopathological Responses Of Renal Tissues After Different Fractionated Abdominal 12 Gy Irradiation In Rats
Hakan Akdere
doi: 10.14744/jkartaltr.2017.93276  

2.
Tiroid ince iğne aspirasyon sitolojisinde önemi belirsiz atipi: malignite risk faktörleri ve patolojik değerlendirme
Atypia of Undetermined Significance on Thyroid Fine Needle Aspiration Cytology: Pathological Evaluation and Risk Factors for Malignancy
Şafak Akın, Nafiye Helvacı, Neşe Çınar, Sevgen Önder, Miyase Bayrakatr
doi: 10.14744/jkartaltr.2017.54926  

3.
Rat modelinde testiküler torsiyon/detorsiyona bağlı gelişen iskemi reperfüzyonun hasarında Urtica Dioica'nın koruyucu rolü
Protective effects of Urtica Dioica on testicular torsion/detorsion-induced ischaemia-reperfusion injury in rats
Hakan Akdere
doi: 10.14744/jkartaltr.2017.28482  

4.
Nadir Bir Olgu: Kor Triatriatum Dekster
A Rare Case: Cor Triatriatum Dexter
Ali Orgun, Alper Hazım Gürsu, Emine Azak, Ayşe Esin Kibar, Ibrahim Ilker Çetin


5.
Kardiyak cerrahiye giden hastalarda uyanık karotid endarterektomi: 6 yıllık deneyimimiz
Awake Carotid Endarterectomy in Patients Undergoing Cardiac Surgery: 6 Year Our Experiences
Kürşad Öz, Ünal Aydın Aydın, Bilge Ecemiş Aydın, Burak Onan, Zeynep Karaman, Mehmet Ertürk, Okan Akıncı
doi: 10.14744/jkartaltr.2016.44365  

6.
Diyabetik ve pre-diyabetik bireylerde sistatin C düzeyi
Cystatin C level in pre-diabetic and diabetic patients
Şafak Akın, Banu Pınar Şarer Yürekli, Neşe Ersöz Gülçelik, Jale Karakaya, Miyase Bayraktar, Aydan Usman
doi: 10.14744/jkartaltr.2017.13914  

7.
Preeklampsi ve ilişkili kötü obstetrik prognoz gelişen gebelerde birinci trimester renin ve aldosteron düzeyleri
First trimester renin and aldosterone levels of pregnancies complicated with preeclampsia and/or related adverse pregnancy outcomes
Yunus Emre Purut, Ayşe Yasemin Karageyim Karşıdağ, Esra Esim Büyükbayrak, Asuman Orçun, Mehmet Menke
doi: 10.14744/jkartaltr.2016.03264  

8.
Dev Kostal Fibröz Displazi (Olgu Sunumu)
Giant Fibrous Dysplasia Of The Rib ( Case Report)
Semih Koçyiğit, Fatma Koçyiğit, Serpil Bayındır


9.
Sünnet uygulanmış hastalarda hipospadias cerrahisi yapılabilir mi?
Is it possible to perform hypospadias surgery in patients with circumcision
Gökhan Temiz, Gaye Taylan Filinte, Emre Güvercin, Kaan Gideroülu, Murat Sarıcı, Mithat Akan
doi: 10.14744/jkartaltr.2016.09581  

10.
Operasyon Sonrası Epidural Hematomu Taklit Eden Medpor® Kemik İmplant
Medpor® Bone Implant Mimicking Postoperative Epidural Hematoma
Utku Adilay, Bülent Güçlü, Murat Göksel, Semih Keskil


11.
Doğumsal nazolakrimal kanal tıkanıklığı olan olgularda monokanaliküler ve bikanaliküler silikon tüp entübasyon sonuçları
Monocanalicular and bicanalicular silicone tube intubation results in patients with congenital nasolacrimal duct obstruction
Özlen Rodop Özgür, Berkay Akmaz, Baran Kandemir, Ümit Çallı, Yusuf Özertürk
doi: 10.14744/jkartaltr.2016.58265  

12.
Burundan Çıkan Taenia Saginata: Olgu Sunumu
Nasal Expulsion of Taenia Saginata: Case Report
Ayşe Karaaslan, Yasemin Akın, Mustafa Özçetin, Melis Bayram Şirinoğlu, Serap Genç Yüzüak, Yetkin Ayhan, Mehmet Alay
doi: 10.14744/jkartaltr.2016.79745  

13.
Medikal Nedenlerle Opere Edilemeyen Erken Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularda Stereotaktik Radyoterapi Tedavi Sonuçları
Results of Treatment with Stereotactic Radiotherapy in Early Stage Medically Inoperable Non Small Cell Lung Cancer Patients
Cengiz Gemici
doi: 10.14744/jkartaltr.2016.64624  

14.
Dudak Damak Yarığı Deformiteli Hastalarda Erişkin Dönemde Septorinoplasti
Septorhinoplasty In Patients With Cleft Lip and Palate Deformity in Adulthood
Hakan Şirinoğlu, Nebil Yeşiloğlu, Kaan Gideroğlu, Celal Alioğlu, Arda Akgün, Gaye Taylan Filinte
doi: 10.14744/jkartaltr.2016.70370  

15.
Makroglossi ve Ödem Bulguları ile Multipl Myeloma Tanısı
The Diagnosis of Multiple Myeloma with Makroglossai and Edema
Sonat Pınar Kara, Atakan Tekinalp, Bülent Bilir, Hasan Değirmenci, Okan Avcı, Meltem Öznur, Burhan Turgut
doi: 10.14744/jkartaltr.2016.25993  

16.
Ön mediasten yerleşimli lezyonların tanısında toraks ultrasonografisi.
The role of thoracic ultrasonography in the diagnosis of anterior mediastinal lesions
Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan, Elif Torun Parmaksız, Ali Fidan, Banu Salepçi
doi: 10.14744/jkartaltr.2016.28445  

17.
Baş Boyun ve Klavikula Altı Yerleşimli Defektlerde Pektoralis Major Kasının Torakoakromiyal Arter Tabanlı Ada Flebi Olarak Kullanımı
The Utilization of the Pectorals Major Muscle as an Island Flap Based on the Thoracoacromial Artery in Defects Located at the Head Neck and Infraclavicular Area
Hakan Şirinoğlu, Gökhan Temiz, Arda Akgün, Ali Cem Akpınar, Gaye Taylan Filinte, Nebil Yeşiloğlu, Mehmet Bozkurt
doi: 10.14744/jkartaltr.2016.02223  

ARAŞTIRMA MAKALESI
18.
Böbrek taşlarında şok dalga tedavisi; elde edilen başarı oranları ile hasta anksiyetesinin karşılaştırmalı analizi
Management of renal stones with SWL; comparative analysis of success rate and patient anxetiye
Cahit Şahin, Kemal Sarıca
doi: 10.5505/jkartaltr.2016.37267  

19.
Son Dönem Neovaskuler Glokom Hastalığına Bağlı Ağrılı Görmeyen Gözlerde Retrobulber Alkol Enjeksiyonu İle Ağrı Yönetimi
Pain management by retrobulbar alcohol injection in blind painful eyes due to final stage neovascular glaucoma
Osman Şalkacı, Taha Ayyıldız, Baran Kandemir, Ümit Çallı, Özlen Rodop Özgür, Yusuf Özertürk
doi: 10.5505/jkartaltr.2016.02693   (379 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
20.
Tekrarlayan Hipokalemi Atakları İle Seyreden Bartter Sendromu: Olgu Sunumu
Bartter syndrome represented by recurrent hypokalemia atttacs: A case report
Nuran Küçük, Esra Çelik Kuzaytepe, Esma Esmi, Şerife Dülger, Gökşen Erkin
doi: 10.5505/jkartaltr.2016.49002   (270 kere görüntülendi)

21.
Septik pulmoner emboli.
Septic pulmonary embolism
Gamze Çelik Türnüklü, Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan, Ali Fidan, Elif Torun Parmaksız, Banu Salepçi
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.62347   (419 kere görüntülendi)

  LookUs & OnlineMakale