Ana Sayfa

İletişim

Hastane

 J KARTAL TR: 27 (3)
Cilt: 27  Sayı: 3 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Özel Tasarlanmış Pektus Barı Yerleşimi Öncesi ve Sonrasında İnternal Torasik Arter Akımının Değerlendirilmesi
Internal Thoracic Artery Patency Before and After Insertion of Specially Designed Pectus Bar
Nezih Onur Ermerak, Pınar Kuru Bektaşoğlu, Canan Çimşit, Nuri Çağatay Çimşit, Nural Bekiroğlu, Mustafa Yüksel
doi: 10.14744/jkartaltr.2016.04875  Sayfalar 175 - 180 (204 kere görüntülendi)

2.
Pulmoner Septik Emboli Tanılı Olgularımızın Özellikleri
The Characteristic Features of Our Cases With Diagnosis of Pulmonary Septic Embolism
Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan, Elif Torun Parmaksız, Ali&775; Fi&775;dan, Nesrin Kıral, Banu Salepçi
doi: 10.5505/jkartaltr.2016.76158  Sayfalar 181 - 186 (182 kere görüntülendi)

3.
Birinci ve İkinci Trimester Biyokimyasal Belirteçlerin ve Ultrason İncelemelerin Bebeğin Doğum Kilosu Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Investigation of the Effects of First and Second Trimester Biochemical Markers and Ultrasonographic Measurements on Infant Birth Weight
Yeliz Çeçen Dönmez, Önder Sakin, Zehra Meltem Pirimoğlu, Ömer Talip Turhan, Gülçin Şahin Ersoy, Seda Subaşı
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.12144  Sayfalar 187 - 194 (482 kere görüntülendi)

4.
Kimyasal Yöntemle Yapılan Üriner Sistem Taş Analizinin Taşı Tanımlamadaki Etkinliğinın Araştırılması
Evaluation of the Efficacy of Chemical Method to Determine Urinary Tract Stone Composition
Önder Kara, Ercan Malkoç, Şenol Tonyalı, Ferhat Ateş, Ali Serdal Uyumaz, Ömer Özcan, Zeki Aktaş, Temuçin Şenkul
doi: 10.5505/jkartaltr.2016.04468  Sayfalar 195 - 199 (561 kere görüntülendi)

5.
0–5 Yaş Arası 250 Türk Çocukta Penis Uzunluğu ile Pelvik Antropometrik Ölçümler Arasındaki Korelasyonun Araştırılması
Investigation of the Correlation Between Pelvic Anthropometric Measurements and Penile Length of 250 Turkish Boys Aged 0-5 Years
Hakan Akdere, Ali Yılmaz, Özcan Arabacı, Yavuz Özdemir, Ersan Arda
doi: 10.14744/jkartaltr.2016.93823  Sayfalar 200 - 204 (220 kere görüntülendi)

6.
Geniş Yanıklı Hastalarda Yakın Akraba (Aile) Kaynaklı Deri Allogrefti Kullanımı
Use of Close Relative (Family) Skin Allograft in Major Burns
Kaan Gideroğlu, Murat Yaman, Erhan Tunçay, İrfan Taşdelen, Ömer Halim Kaşıkçı, Gaye Taylan Flinte
doi: 10.14744/jkartaltr.2016.31391  Sayfalar 205 - 209 (25 kere görüntülendi)

7.
Korneal Neovaskülarizasyonlarda İnce İğne Diatermi: İlk Sonuçlarımız
Fine Needle Diathermy for Corneal Neovascularization: Initial Results
Osman Şalkacı, Ümit Çallı, Baran Kandemir, Taha Ayyıldız
doi: 10.5505/jkartaltr.2016.92260  Sayfalar 210 - 214 (386 kere görüntülendi)

8.
Laparoskopik Total Ekstraperitoneal Kasık Fıtığı Onarımında Tespitsiz Mesh Tekniği: Erken Sonuçlar
Laparoscopic Total Extraperitoneal Inguinal Hernia Repair Without Mesh Fixation: Report of Early Outcomes
Julide Sağıroğlu, Tuğrul Özdemir, Tuba Atak, Mehmet Ali Gök, Kıvılcım Orhun Erdoğan, Tunç Eren, Orhan Alimoğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.64872  Sayfalar 215 - 219 (355 kere görüntülendi)

9.
Diyabetik Ayak Tanılı 32 Olgunun Bakteriyolojik ve Klinik Değerlendirilmesi
Bacteriological and Clinical Evaluation of 32 Cases of Diabetic Foot
Gülçin Güngör Olçum, Fidan Canan Çelik Yağan, Burcu Doğan, Sema Basat
doi: 10.5505/jkartaltr.2016.99076  Sayfalar 220 - 226 (373 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
10.
Klinefelter Sendromu ve Kötü Kontrollü Diyabeti Olan Bir Olguda Androjen Replasman Tedavisinin Kan Şekeri Regülasyonu Üzerine Etkileri
The Effects of Androgen Replacement Therapy on Glycemic Control in a Case with Klinefelter Syndrome and Poorly Controlled Diabetes
Ayşenur Özderya, Şule Temizkan, Kadriye Aydın Tezcan
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.26043  Sayfalar 227 - 232 (350 kere görüntülendi)

11.
Diyabetik Bir Olguda Orbital Sellülitin Nadir Bir Komplikasyonu: Kavernöz Sinüs Trombozu
A Rare Complication of Orbital Cellulitis in a Diabetic Case: Cavernous Sinus Thrombosis
Betül Ekiz Bilir, Bülent Bilir, Mücahit Doğru, Evrim Polat, Neslihan Atile Soysal, İbrahim Yılmaz
doi: 10.5505/jkartaltr.2016.36097  Sayfalar 233 - 237 (454 kere görüntülendi)

12.
Metastatik Akciğer Kanserini Taklit Eden Romatoid Artritin Akciğer Tutulumu Olgusu
A Case of Pulmonary Involvement in Rheumatoid Arthritis Mimicking Metastatic Lung Cancer
Nezihe Çiftaslan Gökşenoğlu, Emine Aksoy, Fatma Tokgoz Akyıl, Yasemin Bodur, Tulin Sevım
doi: 10.5505/jkartaltr.2016.93446  Sayfalar 238 - 241 (206 kere görüntülendi)

13.
Prenatal Tanı Alan Primer Fronto-Etmoidal Ensefalosel: Olgu Sunumu
Prenatally Diagnosed Primary Frontoethmoidal Encephalocele: A Case Report
Ebru Çelik Kavak, Salih Burçin Kavak, Ahmet Yalınkaya, Hakan Artaş, Numan Çim
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.68916  Sayfalar 242 - 245 (456 kere görüntülendi)

14.
Fallot Tetralojisine Sekonder Gelişen Streptococcus Intermedius’un Neden Olduğu Beyin Apsesi: Olgu Sunumu
Brain Abscess due to Streptococcus Intermedius Secondary to Tetralogy of Fallot in a Child: A Case Report
Esra Çelik Kuzaytepe, Ayşe Karaaslan, Yasemin Akın, Tufan Hiçdönmez, Ömer Çiftçi, İbrahim Meriç, Esma Esmi, Melis Şirinoğlu, Serap Genç Yüzüak, Şerife Dülger
doi: 10.5505/jkartaltr.2016.71245  Sayfalar 246 - 249 (392 kere görüntülendi)

15.
Nadir Görülen Tükürük Bezi Tümörü: Folliküler Varyant Asinüs Hücreli Karsinom
Very Rare Salivary Gland Tumor: Follicular Variant of Acinic Cell Carcinoma
Betül Demirciler Yavaş, Orhan Kemal Kahveci, Esra Uygur, Emre Kaçar, Çiğdem Tokyol
doi: 10.5505/jkartaltr.2016.92679  Sayfalar 250 - 253 (199 kere görüntülendi)

16.
Distosiye ve Bel Ağrısına Neden Olan Nadir Bir Klinik Olgu: Retrorektal Dermoid Kist
A Rare Clinical Case Causing Dystocia and Lumbago: Retrorectal Dermoid Cyst
Ayhan Erdemir, Ömer Aydıner
doi: 10.5505/jkartaltr.2016.92668  Sayfalar 254 - 257 (503 kere görüntülendi)

17.
Mezenterik Kistik Lenfanjioma: Olgu Sunumu
Mesenteric Cystic Lymphangioma: A Case Report
Volkan Kınaş, Kaptan Gülben, Uğur Berberoğlu, Murat Ersen Bekar
doi: 10.5505/jkartaltr.2013.68725  Sayfalar 258 - 260 (162 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
18.
Uzun Dönem Metimazol Kullanan Hastada Doz Artışı Sonrası Gelişen Agranülositoz Olgusu
Agranulocytosis Developed After Dose Escalation in a Patient Under Chronic Methimazole Treatment
Didem Eroğlu, Cihangir Çakır, Ayhan Bekmez, Berçem Ayçiçek Doğan, Esma Türkmen
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.90267  Sayfalar 261 - 262 (325 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

  LookUs & OnlineMakale